ul Rakowicka 20A/156, Kraków 31-510

Skierowane do młodych osób i realizowane cyklicznie aby prowadziły do zwiększenia oddziaływania   i aktywności społecznej, promocji wolontariatu, przekazu wiedzy      konkretnych planów w działalności lokalnej. Są to :

Współpraca z kilkunastoma organizacjami społecznymi w Małopolsce (pierwszy etap w programie FWOPP w 2022 r.) w formie warsztatów. Ich cele związane są z wymianą doświadczeń członków organizacji społecznych i osób zaangażowanych w działalność społeczną lokalnie, realizujących działania w miejscu zamieszkania aby pogłębić wiedzę młodych osób ale i jak dotrzeć do nich z ofertą rozwoju kompetencji społeczny.

Kolejne kroki to zaplanowane edycje dla zespołów, które wypracują rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych. Jesteśmy przekonani że przykładowo:

  1. W ramach poznania zjawisk (zajęcia w terenie), doskonaleniu warsztatu animatora i wykorzystaniu wielu metod naukowych będziemy wspierać aktywizację młodzieży (metoda projektu),
  2. Praktyczny warsztat służący zbudowaniu zespołów aby: – prowadzić projekty; – zarządzaniu zakresem prac w warunkach lokalnych; – priorytety i funkcje społeczne; – efektywne planowanie; – komunikacja w zespole i w społeczności,
  3. Inne działania nastawione na wzrost kompetencji społecznych i wielu innych w odpowiedzi na obszary braków kompetencji dotyczących m.in.: umiejętności i podejścia do własnych budżetów, finansów i wartości materialnych, w kontekście niskiego kapitału społecznego młodzieży w tym zaufania, uczenia się przez całe życie i planowania kariery, funkcjonowania na rynku pracy, w tym szukania pracy…ETAP I – Młodzież uzupełnia pożądane kompetencje Tytuł:  webmastering i ewentualnie marketing (prowadzenie kont, w tym przygotowanie grafik do postów, odpowiednie informowanie o działalności, organizacja kwestii wizerunkowych w Internecie jak właśnie konta, google, linkedin itd.). Dotarcie i komunikacja podmiotów społecznych, obsługa strony internetowej, aktualizacji, konieczności poprawek po zmianach w aktualizacjach itd. Tytuł: Doświadczenia organizacji społecznych: – kształtowanie się kompetencji obywatelskich należy rozpatrywać w opozycji do kształtowania się kompetencji o charakterze finansowym (projekt/program); – mamy również  do czynienia z poziomem zmian, aczkolwiek tego typu kompetencje kształtują się zdecydowanie wolniej i ich zbudowanie jest znacznie trudniejsze, ponieważ odnoszą się do wiedzy i umiejętności rzadziej stosowanych przez młodzież. cdn.

Zostaw komentarz

Skip to content