ul Rakowicka 20A/156, Kraków 31-510
Custom Excerpt
O Fundacji
Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży
ROŚNIJ ZDROWO
Fundacja prowadzi nieprzerwaną aktywność od 2002 roku. Zaangażowany zespół ludzi działa na miarę swoich możliwości organizacyjnych w lokalnym środowisku dla wszystkich grup społecznych.
Cele działalności realizowane są tak aby sprawić, by dzieci, młodzież czy także dorosłe osoby o ograniczonej możliwości uczestnictwa w jak największym stopniu mogły dołączyć do programu oraz nie były wykluczone z możliwości korzystania z organizowanych inicjatyw:

PROGRAM DLA KULTURY – współpraca kulturalna szkół i wymiana międzynarodowa; – przedstawienia muzyczne i teatralne w formach rozbudzających pasję przez doświadczenie i zachętę do samodzielnych odkryć; – rozwijanie zainteresowań; – inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań dla dzieci, młodzieży oraz rodzin; – projekty wydawnicze (społecznie użyteczne); rozwijanie działalności organizacji społecznych.

EDUKACJA I ROZWÓJ LOKALNY – działania edukacyjne i warsztatowe, animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin, promocja wolontariatu; – wsparcie w realizacji działań społecznych w środowisku zamieszkania; – wzmocnienie kompetencji organizacji społecznych.

ZDROWIE – w zakresie profilaktyki, zdrowego stylu życia oraz zrównoważony rozwój.

0
uczestników
0
programy
0
szkół w projektach
0
lat w sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w wsparcie dzieci i młodzieży
0
lat w animowanie wspólnego działania lokalnych grup i mieszkańców
0
Warsztatów, publikacji broszur i książek
Nasza misja

FUNDACJA WSPIERAJĄCA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY ROŚNIJ ZDROWO prowadzi działalność od 2002 roku w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce, należy do Organizacji Pożytku Publicznego

cele fundacji

koncentruje się na wspieraniu inicjatyw organizacji społecznych i placówek wspierających młode osoby, rodzinę, szkołę i grupy mieszkańców,

realizuje zadania z zakresu wychowania, edukacji kulturalnej i społecznej, które upowszechniają kulturę wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowuje je do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym

współpracuje w zakresie edukacji, kultury i sztuki, wypoczynku i wspierania twórczości artystycznej, zainteresowań i pasji młodych ludzi

organizuje wymianę międzynarodową, której głównym przesłaniem jest wychowywanie w otwartości ku wartościom i kulturze świata oraz na drugiego człowieka

Skip to content