ul Rakowicka 20A/156, Kraków 31-510
Custom Excerpt

ROZMOWY O...CYKLE SPOTKAŃ TWÓRCZYCH

szkolenia i kursy

TEMATY SZKOLEŃ –  cykle szkoleniowe

  1. Oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży; – święta i festiwale; – szkoły i placówki kulturalne; – oferta na zamówienie I kroki; – spotkania i rozmowy nt. Blisko Kultury, Plany na lato, Wakacje w Muzeum, Sztuka w naszym najbliższym otoczeniu (zabawa, rękodzieło i książki).
  2. Technologie informacyjno-komunikacyjne – Kalendarium; – warsztaty.
  3. Program współpracy i działań dla organizacji społecznych.
NOWA PERSPEKTYWA ROZWOJU
Współpraca z organizacjami pozarządowymi wspierającymi społeczności w miejscu zamieszkania.

Rozwijamy potencjał organizacji społecznych, wpływ na otoczenie i możliwości rozwoju osobistego.

WIZYTY STUDYJNE

Plany powstawały z przekonania, że spotkania z osobami, które mają podobne cele i chcą działać społecznie oraz dodatkowo włączają innych do działania, przyniosą w otaczającej nas przestrzeni zmiany. Zależy nam na otaczającej nas tej przestrzeni, o którą dbamy i chcemy ją współtworzyć.

Spotkania i inspirujące rozmowy w nowych miejscach, w których Twoją wiedzą, doświadczeniem i energią możesz podzielić się z innymi i dodatkowo zrobić coś dla innych!

WYDARZENIA

WARSZTATY WYJAZDOWE – tworzenie grupy osób zdolnej do wspólnych aktywności w czasie wolnym; – nowa komunikacja  i kreatywności dzięki profesjonalnym trenerkom.

Wszystkie zajęcia mają charakter aktywny, twórczy i pozwalają  na uczenie się nowych rzeczy i rozwijać ukryte talenty.

Powstały opracowania indywidualnych planów ale przede wszystkich dla grupy, które następnie będą realizowane w naszym najbliższym otoczeniu i czasie.

Podsumowaniem będą zorganizowane zajęcia wyjazdowe.

1
Organizacja szkoleń i kursów.
2
Współpraca lokalna.
3
Wizyty studyjne.
Wzrost liczby osób działających w organizacji pozarządowej, które brały udział w szkoleniach w ramach projektu zakończonych uzyskaniem certyfikatów ORAZ ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH.
L

Kadra i wolontariusze naszej organizacji mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach przygotowanego programu, które obejmują kilka cykli szkoleniowych, służących profesjonalizacji sektora 3.0. Nasze działania tworzymy przede wszystkim z myślą o młodzieży i kadrze.

Nasze aktywności, spotkania i rozmowy oraz wizyty studyjne i warsztaty – co zakładamy i staramy się realizować:

  • mają opracowany zakres tematyczny,
  • odpowiadają na realne potrzeby uczestników,
  • skierowane są do odbiorców, którzy wspólnie realizują misję organizacji,
  • wspierają kontynuację działalności, dbając o procesy twórcze uczestników indywidualnie ale i grupy, włączają społeczność lokalną we współpracę i otwartość na drugiego człowieka,
  • stosują efektywne metody uczenia się oparte na aktywnym uczestniczeniu i zaangażowaniu, dobrej woli oraz dzielenia się doświadczeniem,
  • tworzą trwałe więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe.

NOWY BIULETYN w każdym miesiącu wysyłamy do odbiorców z najważniejszymi i mamy nadzieję inspirującymi tematami z Fundacji Rośnij Zdrowo na dany miesiąc.

Posty powiązane

Skip to content